Prižiūrėtojo profilio keitimas

 • VDO Panel leidžia keisti perpardavėjo profilį, jei reikia. Pavyzdžiui, sukūrėte prižiūrėtoją, bet vėliau, jei norite pakeisti tam tikrus jo parametrus, galite tai padaryti keliais veiksmais:

  Norėdami tai padaryti:

  1. Kairiojoje srityje spustelėkite Prižiūrėtojai, kad jį išplėstumėte.
   Rodomi šie poskyriai.

   1. Visi prižiūrėtojai

   2. Pridėti naują prižiūrėtoją

  1. Spustelėkite Visi prižiūrėtojai.
   Rodomas galimų prižiūrėtojų sąrašas.

  2. Prižiūrėtojų sąraše spustelėkite vadovui, kurio profilį norite keisti.   Redagavimo puslapyje rodoma, kur galite peržiūrėti su prižiūrėtoju susijusius parametrus su esamomis reikšmėmis.

    

  Pakeiskite parametrus pagal poreikį ir spustelėkite Atnaujinti.