Transliuotojo profilio peržiūra

 • Transliuotojo profilio peržiūros procedūra:

  1. Kairiojoje srityje spustelėkite Transliuotojai, kad jį išskleistumėte.
   Rodomi šie poskyriai.

   1. Visi transliuotojai

   2. Pridėti naują transliuotoją

              

  1. Spustelėkite Visi transliuotojai.
   Rodomas galimų transliuotojų sąrašas.

  2. Sąraše Transliuotojai spustelėkite transliuotojui, kurio profilį norite peržiūrėti.   Pasirinkto transliuotojo ekrano konfigūracijos.

  Profilio puslapyje galite peržiūrėti įvairius su pasirinktu transliuotoju susijusius parametrus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie transliuotojo parametrus, žr Transliuotojo pridėjimas.