Perpardavėjo profilio peržiūra

 • Transliuotojo profilio peržiūros procedūra yra tokia:

  1. Kairiojoje srityje spustelėkite Perpardavėjai, kad ją išskleistumėte.
   Rodomi šie poskyriai.

   1. Visi perpardavėjai

   2. Pridėti naują perpardavėją

              

  1. Spustelėkite Visi perpardavėjai.
   Rodomas galimų perpardavėjų sąrašas.

  2. Perpardavėjų sąraše spustelėkite perpardavėjui, kurio profilį norite peržiūrėti.   Rodomas pasirinkto perpardavėjo profilis.

  Profilio puslapyje galite peržiūrėti įvairius parametrus, susijusius su pasirinktu perpardavėju. Norėdami gauti daugiau informacijos apie perpardavėjo parametrus, žr Perpardavėjo pridėjimas.