Prižiūrėtojo profilio peržiūra

 • Prižiūrėtojo profilio peržiūros procedūra yra tokia:

  1. Kairiojoje srityje spustelėkite Prižiūrėtojai, kad jį išplėstumėte.
   Rodomi šie poskyriai.

   1. Visi prižiūrėtojai

   2. Pridėti naują prižiūrėtoją

  1. Spustelėkite Visi prižiūrėtojai.
   Rodomas galimų prižiūrėtojų sąrašas.

  2. Prižiūrėtojų sąraše spustelėkite kad prižiūrėtojas galėtų peržiūrėti savo profilį.

  Rodomas pasirinkto prižiūrėtojo profilis.