Prisijungiama

 • Turite prisijungti prie VDO Panel norėdami pasiekti jo funkcijas. Galite prisijungti prie VDO Panel iš prisijungimo puslapio, pateikdami galiojančius prisijungimo kredencialus, kurie nustatomi kuriant vartotojo paskyrą.  

  Prisijungimo prie VDO Panel yra tokie:

  1. Naršyklės lange įveskite VDO Panel URL
   Šis VDO Panel Rodomas prisijungimo puslapis.


    

   

  1. Puslapyje Prisijungti nurodykite šiuos parametrus:

  1. Vartotojo vardas: nurodykite vartotojo vardą, užregistruotą su VDO Panel. Šis laukas yra privalomas.
    

  2. Slaptažodis: nurodykite slaptažodį, kurį nustatėte aukščiau nurodytam vartotojo vardui. Šis laukas yra privalomas.
    

  1. Nurodę prisijungimo duomenis, spustelėkite Prisijungti.
   Būsite prisijungę prie VDO Panel.